Contact

Er is een speciaal LWP-team dat alle programma’s co├Ârdineert.

Dit LWP-team bestaat uit de volgende 4 leden:

Oene Krist, programmaleider

Harry Hoefakker

Klaas Pala

Jellie Smit