Bedrijven en Organisaties

Wij zijn een bedrijf, vereniging en/of instelling in de regio

Eén op de zeven Nederlanders gaat de komende tien jaar met pensioen. Gevolg: er ontstaat de komende jaren een grote vraag naar nieuwe medewerkers. Tegelijk is het bedrijfsleven ook steeds op zoek naar jongeren die tijdens hun opleiding al een duidelijke basiskennis en expertise hebben ontwikkeld.

Om tijdig op de vraag van de bedrijven in te spelen gaan de scholen en de regionale ondernemers samen de opleidingen verzorgen. Voor bedrijven betekent dit een verzekerde instroom van goed opgeleide jongeren en voor de jongeren biedt dit een groter perspectief op een baan in de eigen regio.

In overleg met de bedrijven en de school werken we met vier sectoren: sector economie, sector techniek, sector zorg en welzijn en sector groen.
Ik wil deelnemen